Είναι σημαντικό προτού ξεκινήσει η Ψυχολογική Υποστήριξη / Ψυχοθεραπεία του παιδιού – εφήβου να πραγματοποιηθεί μια έγκυρη και αξιόπιστη Ψυχολογική Αξιολόγηση προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παιδιού – εφήβου. Η Ψυχολογική Αξιολόγηση αναφέρεται στην συγκέντρωση, την οργάνωση και την ερμηνεία πληροφοριών σχετικών με τις ψυχολογικές λειτουργίες, τη συμπεριφορά και την προσαρμογή του παιδιού – εφήβου.

Ψυχοθεραπεία παιδιών

      Ψυχολογική Υποστήριξη – Ψυχοθεραπεία Εφήβων 

    Συμβουλευτική Γονέων

Coaching Eφήβων

Συμβουλευτική Γονέων

Θεραπεία Οικογένειας

Θεραπεία Ζεύγους