Τι είναι η Διάγνωση – Αξιολόγηση?

Η Διάγνωση – Αξιολόγηση είναι μία πολύ υπεύθυνη και σημαντική διαδικασία προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα παρέμβασης.

Μια δομημένη Αξιολόγηση ελέγχει την φυσική κατάσταση, την γλωσσική, την διανοητική, την κοινωνική και την συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού – εφήβου.

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου χρειάζεται Διάγνωση – Αξιολόγηση?

Εάν ένας γονέας διαπιστώσει ότι το παιδί  τους αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς, δηλαδή να αντιλαμβάνονται πως έχει μείνει πίσω σε κάποιον αναπτυξιακό τομέα σε σχέση με τους συνομηλίκους του, θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση από ειδικούς.

Ποιες αξιολογήσεις γίνονται και πώς;

Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας, με έμπειρο, εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα διάγνωσης – αξιολόγησης – παρέμβασης – αποκατάστασης και θεραπείας (αποτελείται από παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, θεραπεύτρια οικογένειας – ζεύγους, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, και εργοθεραπευτή), παρέχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα των θεραπευτικών αναγκών του παιδιού, του έφηβου και της οικογένειας ως σύνολο.

Η διάγνωση – αξιολόγηση, δεν εστιάζεται μόνο στο αρχικό αίτημα της οικογένειας (συνήθως αφορά θέματα που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως ανησυχητικά για το παιδί τους), αλλά δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση ολόκληρης της οικογενειακής δυναμικής και της ιεράρχηση των αναγκών τόσο του παιδιού όσο και της υπόλοιπης οικογένειας.

Η αρχική συνάντηση γίνεται πάντα με τους γονείς. Γίνεται λήψη του ιστορικού και προσδιορίζεται, κατά το δυνατόν, το προβαλλόμενο πρόβλημα και το αίτημα των ενδιαφερομένων.

Μετά την πρώτη συνάντηση με τους γονείς, και αναλόγως των ενδείξεων, ακολουθούν οι εξής αξιολογήσεις με σκοπό να προσδιοριστούν οι αιτιολογικοί παράγοντες της ενόχλησης/διαταραχής και να διατυπωθεί η θεραπευτική πρόταση:

 • Πλήρης Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση
 • Πλήρης Ψυχολογική Αξιολόγηση
 • Πλήρης Μαθησιακή Αξιολόγηση
 • Οικογενειακή Αξιολόγηση
 • Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση
 • Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ποια διαγνωστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται; 

Τα διαγνωστικά μας εργαλεία σε ότι αφορά την Ψυχολογική Αξιολόγηση είναι :

 • WPPSI
 • WISC
 • WAIS
 • ΑΘΗΝΑ Τεστ
 • Termann Merrill
 • RAVEN’S
 • MMPI
 • Kiddle-sads
 • Προβολικά Τεστ C.A.T, Τ.Α.Τ
 • D-10
 • Ιχνογράφημα
 • House-Tree-Person
 • Τεστ Μουτζούρας