Τι είναι το coaching;

Η βασική αρχή του coaching διαφοροποιείται από αυτή της ψυχοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, το coaching είναι μια τέχνη-τεχνική και όχι θεραπεία. Είναι μία στοχοθεσία αλλά όχι ανεξάρτητο από την εκάστοτε ιδιοσυγκρασία του εφήβου και πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές (ερωτηματολόγια, οραματισμούς μεταξύ άλλων).

Αποτελεί μία διαδικασία διαδραστική και αμοιβαία. Είναι απαραίτητο ο έφηβος να έχει έναν ξεκάθαρο στόχο (θέλω να πετύχω στις εξετάσεις μου, θέλω να μάθω να προγραμματίζω το χρόνο μου, θέλω να οργανώνω την καθημερινότητά μου, θέλω να χάσω κιλά, θέλω να αποκτήσω αυτοπεποίθηση, θέλω να βρω φίλους, θέλω να μάθω να διαχειρίζομαι το άγχος στην παρουσίαση εργασιών, κ.α.),  προκειμένου να κάνει coaching, διότι το αποσαφηνισμένο αίτημα είναι η αφετηρία του coaching. Ο έφηβος αφού γνωστοποιήσει το στόχο του, έπειτα μαζί με τον coach χτίζουν βήμα βήμα τον τρόπο για να τον επιτύχει. Επομένως, χρειάζεται συνεργατικότητα, εμπιστοσύνη και στρατηγική. Το coaching εστιάζει στο εδώ και τώρα χωρίς να αφορίζει το χθες. Δεν αναλύει το πρόβλημα αλλά επικεντρώνεται στη λύση. Ο coach μαθαίνει τον έφηβο να διεκδικεί χρησιμοποιώντας ο ίδιος τις δικές του δυνάμεις, βρίσκει ο ίδιος τις πιθανές λύσεις και τρόπους για να φέρει εις πέρας το στόχο του.

coachnig εφήβων, στόχος

Γιατί ένας έφηβος να κάνει coaching;

Οι έφηβοι μέσω του coaching θα βάλουν σε τάξη τις προτεραιότητές τους, θα ξεκαθαρίσουν το πραγματικό όραμα της ζωής τους, θα εκπαιδευτούν με απλές τεχνικές  και θα μάθουν χρήσιμες στρατηγικές προκειμένου να μπορούν να διεκδικούν τα θέλω τους στη ζωή τους. Επιπροσθέτως, θα ενεργοποιηθούν ώστε να βρίσκουν οι ίδιοι τις λύσεις για τα πιθανά προβλήματά τους βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις και όχι αναζητώντας έτοιμες λύσεις από άλλους.

Ο coach θέτει τους κανόνες και το πλαίσιο και ο έφηβος αποφασίζει για το περιεχόμενο των συνεδριών.

Μέσα από το coaching αναπτύσσεται ένας διάλογος ανάμεσα στον coach και τον έφηβο κυρίως μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές «εξυπηρετούν» τον coach για να κινητοποιήσει τον έφηβο ώστε να αποκτήσει επίγνωση της κατάστασής του, εν συνεχεία να τη νοηματοδοτήσει και εν κατακλείδι να αποφασίσει εάν θα την διατηρήσει ή εάν θα την αλλάξει.

Ποια είναι τα οφέλη ενός έφηβου που κάνει coaching;

Βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους
Ενίσχυση της προσωπικής τους ταυτότητας
Βελτίωση στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους αλλά και την οικογένειά τους
Βελτίωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους 
Βελτίωση της αποδοτικότητάς τους στο σχολείο, στον αθλητισμό και στη ζωή τους γενικότερα
Ανακάλυψη εναλλακτικών επιλογών μάθησης
Λήψη ικανοποίησης μέσα από τις επιλογές τους

Ανακάλυψη των δυνατών αλλά και αδύνατων στοιχείων της προσωπικότητάς του

Πόσο συχνά πρέπει να κάνω coaching;

Το coaching είναι βραχεία διαδικασία (περίπου 6 μήνες) με συστηματική συχνότητα (1 φορά την εβδομάδα).

Το κλειδί της επιτυχίας έγκειται στο προσωπικό
κίνητρο και το βαθμό θέλησης του έφηβου.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ