Τι είναι το θεατρικό παιχνίδι;

To θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο για μικρούς, αλλά και για μεγάλους και ακόμη μεγαλύτερους! Όλοι παίζουν, δημιουργούν, εκφράζονται και επικοινωνούν. Το θεατρικό παιχνίδι είναι:

  • Τρόπος εκπαίδευσης, πνευματικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης της προσωπικότητας
  • Έκφραση των συναισθημάτων
  • Ενεργοποίηση της φαντασία
  • Ανάπτυξη της ψυχοκινητικής έκφρασης.

Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι;

Για τα παιδιά το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας τρόπος πνευματικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Ενεργοποιείται η φαντασία τους, αναπτύσσεται η ψυχοκινητική τους έκφραση, οξύνεται η κρίση τους. Με τις κινητικές  ασκήσεις και τα παιχνίδια φαντασίας οι παίκτες γνωρίζουν το σώμα τους, μαθαίνουν να κινούνται και να εκφράζονται στο χώρο ελεύθερα, χωρίς αναστολές, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να εξασκούν τη συγκέντρωση και την προσοχή τους. Συγχρόνως μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και να συμμετέχουν δημιουργικά στην εξέλιξη και την ολοκλήρωση ενός θέματος.

Μέσα στο θεατρικό παιχνίδι και μέσα από ορισμένες διαδικασίες, το παιδί έχει τη δυνατότητα μιας ελεύθερης έκφρασης, μιας δημιουργικής απασχόλησης που πολλές φορές παίρνει σχήμα μιας θέσης και μιας άποψης πάνω στα «δρώμενα », τόσο στo άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που ανήκει.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι μόνο για τα παιδιά;

Την ανάγκη του «παιχνιδιού» δεν την έχει μόνο το παιδί. Σε κάθε ηλικία ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας πρόσχαρης απασχόλησης, μιας δυνατότητας να παραλλάξει τα κοινά, τα καθημερινά γεγονότα, προσωπικά ή γενικότερα και να τηρήσει απέναντι σ’αυτά μια «στάση» και μια «θέση». Η φιλοσοφία και του πιο απλού παιχνιδιού είναι η χαρά, η απόκτηση πείρας και η ικανοποίηση μιας βαθιάς ανάγκης του ανθρώπου να προεκτείνει την ύπαρξη του, να δοκιμάσει καινούργιες δυνατότητες και συγκινήσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχετε είναι το κέφι και η καλή διάθεση.