Πώς αναπτύσσονται και μαθαίνουν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας;

Η προσχολική ηλικία αποτελεί μια μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού. Σε αυτή την ηλικιακή φάση, τα παιδιά θέτουν τις βάσεις τους για τα μετέπειτα χρόνια της ζωής τους. Το κάθε παιδί δεν είναι μόνο μοναδικό και ξεχωριστό αλλά διαθέτει επίσης και ατομικούς μηχανισμούς μάθησης. Μαθαίνει μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση. Κατά την πρώτη αυτή φάση της ζωής τους τα παιδιά χρειάζονται όρια και ρουτίνες για να νιώθουν ασφάλεια και να αφήνονται ελεύθερα να εξερευνούν το περιβάλλον τους ώστε να αναπτυχθούν και να μάθουν.

Ποιες Ομάδες Προσχολικής Ηλικίας Λειτουργούν;

  • Ομάδα Παραμυθιού
  • Ομάδα Ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Ομάδα Ανάπτυξης των Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Ομάδα με Παιχνίδια Γνωστικού Αντικειμένου
  • Ομάδα με Μουσικοκινητικά παιχνίδια
  • Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού
  • Ομάδα Ζωγραφικής

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή ενός παιδιού σε Ομάδα Προσχολικής Ηλικίας;

Στις ομάδες του Κέντρου μας χρησιμοποιούμε το παιχνίδι ως δραστηριότητα σε όλες του τις μορφές, καθώς αυτό αποτελεί για το παιδί , από τη στιγμή της γέννησης του, τον φυσικό τρόπο μάθησης και ανάπτυξης. Το παιχνίδι παρουσιάζεται σε πολλές μορφές ανάλογα με το εξελικτικό στάδιο του παιδιού (συμβολικό, οικοδομικό, δραματικό, φανταστικό, κινητικό, δημιουργικό).

Μέσω της συμμετοχής τους στην ομάδα, τα παιδιά μπορούν να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς. Επίσης, η ομάδα συμβάλει στην ανάπτυξη εννοιών όπως η περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, η επιμονή, η επιθυμία για πειραματισμό, η εποικοδομητική επιδεκτικότητα στο λάθος, το ρίσκο, η αποτυχία και η κριτική.

Πως μπορεί ένα παιδί να γίνει μέλος της Ομάδας Προσχολικής Ηλικίας;

Η αρχική επικοινωνία όπως είναι φυσικό θα γίνει με τους γονείς-κηδεμόνες του παιδιού, ώστε να γίνει η λήψη του ιστορικού του και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας. Στη συνέχεια γίνεται μια συνάντηση με την Παιδοψυχολόγο του  Κέντρου μας και εάν αξιολογήσει ότι το παιδί μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα συνομηλίκων, γνωρίζεται με την συντονίστρια της Ομάδας και ξεκινά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που ξεκινούν με δυαδικές συναντήσεις και στην συνέχεια γίνεται η ένταξη τους στην Ομάδα Συνομηλίκων.

Ποιοι είναι οι Στόχοι της Ομάδας Προσχολικής Ηλικίας;

Αναλυτικότερα οι ομάδες στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης (ανεξαρτησία,  αυτοεξυπηρέτηση,  προσωπική υγεία και ασφάλεια, σχέσεις, ταυτότητα, φύλο και συνεργασία), της συναισθηματικής ισορροπίας (κατανόηση, αποδοχή και έκφραση συναισθημάτων, δεξιότητες επιβίωσης, αναγνώριση του εαυτού ως ξεχωριστή οντότητα, σχέσεις εμπιστοσύνης), των κινητικών ικανοτήτων (έλεγχος του σώματος, συντονισμός π.χ. χεριού –ματιού , ποδιού – ματιού,  σταθερότητα, ισορροπία π.χ. τρέξιμο,  ρίξιμο , πιάσιμο), της γνωστικής ανάπτυξης (μνήμη, σκέψη, αντίληψη, προσοχή, γλώσσα, φαντασία, περιέργεια)

Σε ποιους τομείς ανάπτυξης δίνεται έμφαση;

Οι τομείς ανάπτυξης :

  • ο γνωστικός τομέας
  • ο κοινωνικό – συναισθηματικός
  • ο κινητικός

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα της Ομάδας Προσχολικής Ηλικίας;

Οι ομάδες είναι σταθερές σε ημέρα και ώρα. Η διάρκειά τους είναι  μιάμιση ώρα και η συχνότητά τους είναι εβδομαδιαία.