Τι είναι οι Ομάδες Εφήβων;

Οι ομάδες εφήβων μπορούν να χωριστούν σε ομάδες προεφήβων (12-15 ετών) και ομάδες εφήβων (16-18). Οι λόγοι για τους οποίους χωρίζονται είναι συνήθως εξελικτικοί και σχετίζονται με τα στάδια της εφηβείας και τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν κάθε στάδιο. Είναι πάντως γεγονός ότι η ηλικία δεν μπορεί να είναι ο απόλυτος παράγων για την είσοδο σε μια ομάδα. Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα και με τη συγκεκριμένη εξελικτική φάση και τη  επεξεργασία των προηγούμενων σταδίων.

Ποιες Ομάδες Εφήβων λειτουργούν ; 

  • Ομάδα Ψυχοδράματος
  • Ομάδα Ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
  • Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού
  • Ομάδα Επικαιρότητας
  • Ομάδα Κινηματογράφου
  • Ομάδα Ενδυνάμωσης και Αυτοπεποίθησης
  • Ομάδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ποιος είναι ο Σκοπός της Ομάδας Εφήβων;

Σκοπός της ομάδας εφήβων είναι η κοινωνική προσαρμογή του εφήβου, η εκμάθηση του να σχετίζεται σε συνομήλικο  επίπεδο και η δημιουργία  και ενίσχυση της προσωπικής του ταυτότητας.

Η κύρια αναπτυξιακή απαίτηση της εφηβείας είναι η απόκτηση ταυτότητας: να διαμορφώσει δηλαδή μια εσωτερική εικόνα για τον εαυτό του, ως πρόσωπο, και για το ρόλο που θα διαδραματίσει μέσα στην κοινωνία ως άτομο. Να δώσει με άλλα λόγια μια απάντηση στα ερωτήματα “ποιος είμαι”, “τι θέλω”.

Η ομαδική διαδικασία θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη μορφή “θεραπείας” για τους εφήβους. Μέσω της δομής της, τους κανόνες λειτουργίας, την παρουσία του θεραπευτή και την επικοινωνία που αναπτύσσεται, εμπλέκει τον έφηβο σε μια δομημένη διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο τη διαμόρφωση υγιέστερης δομής του εφήβου και τη διαμόρφωση και εξέλιξη της ταυτότητας του μέσω της αποδοχής των ήδη υπαρχόντων χαρακτηριστικών του, αλλά και των αλλαγών που επέρχονται. Μέσω της ανάπτυξης της ομάδας, ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ικανοποιητικές και διαπροσωπικές σχέσεις, να αναλαμβάνει ευθύνες, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων (συνομηλίκων και ενηλίκων) και να αποδέχεται τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.

Γιατί να συμμετέχει ο έφηβος σε Ομάδα Συνομηλίκων; 

Η ομάδα καθιστά δυνατή τη μετάθεση των άλυτων συγκρούσεων με τους γονείς και την εξάρτηση απ’αυτούς, στην ομάδα συνομηλίκων . Επιτρέπει χάρη στην παρουσία των συνομηλίκων, την επανεπεξεργασία και ανάδυση της διαδικασίας εξέλιξης ταυτότητας, τόσο ομαδικής όσο και ατομικής. Είναι σημαντικό για έναν έφηβο να αναγνωρίζει τον εαυτό του σε ένα σύστημα αξιών, ενδιαφερόντων, ιδεών ή και αυθεντικότητας της ομάδας στο σύνολο της. Επιπλέον, μέσα στην ομάδα του δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσει την εσωτερική σύγκρουση και να διαπραγματευτεί την επιθυμία του να είναι όμοιος με τους άλλους ή και να ενωθεί ή να συγχωνευτεί μαζί τους.

Η εξέλιξη των εφήβων αποτελεί διεργασία δυναμική, με συνεχείς και συνεχιζόμενες αλληλεπιδράσεις. Η συμμετοχή των εφήβων σε ομάδα, όταν βασίζεται σε συγκεκριμένες και ξεκάθαρες αρχές και γίνεται σ΄ένα κατάλληλο “υποστηρικτικό θεραπευτικό πλαίσιο” μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο των εξελικτικών διεργασιών.

Πως μπορεί ένας έφηβος να γίνει μέλος μιας Ομάδας;

Η αρχική επικοινωνία θα γίνει με τους γονείς-κηδεμόνες του έφηβου, ώστε να γίνει η λήψη του ιστορικού του και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας. Στη συνέχεια γίνεται μια συνάντηση με την Ψυχολόγο του  Κέντρου μας και εάν αξιολογήσει ότι ο έφηβος μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα συνομηλίκων, γνωρίζεται με την συντονίστρια της Ομάδας και ξεκινά. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εφήβων που ξεκινούν με δυαδικές συναντήσεις και στην συνέχεια γίνεται η ένταξη τους στην Ομάδα Συνομηλίκων.

Ποιες είναι οι δυσκολίες τις εφηβείας;

Οι έφηβοι πολλές φορές έχουν δυσκολία να δημιουργήσουν έντονες ή ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή τους ενηλίκους. Ενώ λοιπόν ζουν απότομες αλλαγές στην ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη και προετοιμάζονται για νέους ρόλους στην προσωπική  και κοινωνική τους ζωή, ταυτόχρονα φαίνονται να δυσκολεύονται στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Όπως είναι φυσικό διακατέχονται από συναισθήματα απομόνωσης απομάκρυνσης, κρίσης ταυτότητας ή και σύγχυση ταυτότητας.

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα της Ομάδας;

Οι ομάδες είναι σταθερές σε ημέρα και ώρα. Η διάρκειά τους είναι  μιάμιση ώρα και η συχνότητά τους είναι εβδομαδιαία.