Στην εὔνοια πιστεύουμε ότι κάθε παιδί με τη γέννηση του φέρει και ένα τεράστιο κουτί με πολλά ιδιαίτερα χαρίσματα, ικανότητες αλλά και δυσκολίες. Κάθε παιδί μοιάζει με όλα τα άλλα αλλά συγχρόνως διαφέρει και από αυτά.

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη στο μέγιστο των ικανοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα ενήλικη ζωή του.

Στο Κέντρο μας πριν ενταχθεί κάποιο παιδί ή έφηβος σε κάποιο ατομικό η ομαδικό πρόγραμμα, γίνεται μια εξατομικευμένη αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ικανοτήτων, δυνατοτήτων και  αναγκών  που αντιμετωπίζει.

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου μας (παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός – θεραπεύτρια οικογένειας, λογοθεραπευτής και εργοθεραπευτής) συνεργάζεται ώστε να έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα προκειμένου να προβούμε στην  κατάλληλη θεραπευτική πρόταση.

Στην εὔνοια παροτρύνουμε τους γονείς να μην ερμηνεύουν τις ενδεχόμενες δυσχέρειες των παιδιών τους, ως «τεμπελιά» αλλά να κατανοήσουν ότι κάθε συμπεριφορά του παιδιού τους κρύβει και ένα «μήνυμα». Η «μετάφραση» αυτού του μηνύματος είναι αυτή που θα φέρει σε ουσιαστική επαφή και κατανόηση τους γονείς με το παιδί τους αλλά και με όλα τα μέλη της οικογένειας συνολικά.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ουσιαστική εγγύτητα, στην «ανθρώπινη επαφή» και στην αναγκαιότητα του «σχετίζεσθαι». Η ομάδα αποτελεί το μέσο προκειμένου ένα παιδί – έφηβος να τα αποκτήσει. Οι ομάδες συνομήλικων αποτελούν ένα ισχυρό σύστημα, το οποίο σε συνδυασμό με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική και διανοητική εξέλιξή του. Τα παιδιά ή οι έφηβοι μέσα από αυτές διαμορφώνουν την ταυτότητα τους και οι ενήλικες ανακαλύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα καθρεφτίζοντας πολλαπλές πτυχές του εαυτού τους στα υπόλοιπα μέλη.

Επιτυχία για εμάς είναι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους θα είναι ολοκληρωμένα και ευτυχισμένα εάν τους προσφέρουν ρίζες και φτερά … ρίζες για να γνωρίζουν ποια είναι η ταυτότητα τους και φτερά για να μπορούν να πετάξουν ανεξάρτητα.

«Ένα πουλί που κάθεται σε ένα δέντρο, ποτέ δεν φοβάται ότι το κλαδί θα σπάσει…. διότι η εμπιστοσύνη του δεν βρίσκεται στο κλαδί, αλλά στα φτερά του»