Στην Εύνοια πιστεύουμε πως κάθε παιδί με τη γέννηση του φέρει και ένα τεράστιο κουτί με πολλά ιδιαίτερα χαρίσματα, ικανότητες αλλά και δυσκολίες. Κάθε παιδί μοιάζει με όλα τα άλλα αλλά συγχρόνως διαφέρει και από αυτά.

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη στο μέγιστο των ικανοτήτων και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα ενήλικη ζωή του.

Στο Κέντρο μας, γίνεται μια εξατομικευμένη αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων και των αναγκών που αντιμετωπίζει κάθε παιδί, ώστε να σχεδιάσουμε το κατάλληλο ατομικό η ομαδικό πρόγραμμα ξεχωριστά για το καθένα.

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου μας η οποία αποτελείται από παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό – θεραπεύτρια οικογένειας, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή, συνεργάζεται μεθοδικά, ώστε να έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα προκειμένου να συναποφασίσουμε μαζί με τους γονείς την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

Στην Εύνοια, παροτρύνουμε τους γονείς να μην ερμηνεύουν τις ενδεχόμενες δυσχέρειες των παιδιών τους ως «τεμπελιά», αλλά να κατανοήσουν πως κάθε συμπεριφορά του παιδιού τους κρύβει και ένα «μήνυμα». Η «μετάφραση» αυτού του μηνύματος είναι αυτή που θα φέρει σε ουσιαστική επαφή τους τόσο τους γονείς, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας με το παιδί και θα οδηγήσει στην κατανόηση και την επίλυση.

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην ουσιαστική εγγύτητα, στην «ανθρώπινη επαφή» και στην ανάγκη του «σχετίζεσθαι». Η ομάδα αποτελεί το μέσο προκειμένου ένα παιδί – έφηβος να τα αποκτήσει. Οι ομάδες συνομήλικων αποτελούν ένα ισχυρό σύστημα, το οποίο σε συνδυασμό με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική και διανοητική εξέλιξή τους. Τα παιδιά ή οι έφηβοι μέσα από αυτές διαμορφώνουν την ταυτότητα τους, ενώ οι ενήλικες ανακαλύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα, καθρεφτίζοντας πολλαπλές πτυχές του εαυτού τους στα υπόλοιπα μέλη.

Επιτυχία για εμάς είναι να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι τα παιδιά τους θα είναι ολοκληρωμένα και ευτυχισμένα εάν τους προσφέρουν ρίζες και φτερά. Ρίζες για να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική τους ταυτότητα και φτερά για να μπορούν να πετάξουν ανεξάρτητα.